Бетон и торкрет бетон

ТОРКРЕТ БЕТОН БОНД

ТОРКРЕТ БЕТОН БОНД

Фабрично произведена суха смес за възстановяване и заздравяване с категории 1,2 и 3. Торкрет бетон или още наричан пръскан бетон, може да обхваща както сухи, така и мокри процеси.

Клас по якост на натиск           С40/50
Клас по водонепропускливост               0,8
Клас по въздействие    ХС3,ХС4,XF3

Цвят - СИВ

Описание

Приложения:

  • Конструктивно, укрепяне на скални масиви и изкопи, временно укрепяне,повърхностно подобряване и ремонт.
  • При изпълнение на хидроизолационни работи,за защита на конструкциите от въздействието на агресивни водо-паро-въздушни среди.
  • За възстановяване на разрушени повърхностни слоеве на бетонни конструкции,за изпълнение на защитни слоеве на железобетонни конструкции, при наличие на дълбоки кухини, пукнатини с голяма дълбочина или отслабващи отвори в носещи конструкции.
  • Може да бъде използван при нанасянето на пожаро- и киселинноустойчиви покрития от специални бетони в металургичната промишленост.

Препоръки за работа:
Повърхността за нанасяне на торкретбетона трябва да бъде подготвена предварително, като се отстранят значителните неравности, мръсните и маслени петна.Да бъде почистена и от сажди, соли и прах.Не трябва да има гланцови бетонни повърхности и корозия при металните кострукции. Бетонните повърхности е добре да се направят грапави, чрез повърхностно насичане. Необходимо е обработваемата повърхност да бъде измита с вода и да се изчака докато водният слой се изпари или попие.Не се препоръчва торкретиране при минусови температури или при високи над 30 градуса по целзии.
При наличие на слаб и повреден слой бетон, същият се премахва до достигане на здрав. Същото важи и при каменна или тухлена зидария. Оголената при разчистването армировка трябва да бъде старателно почистена от корозия, а значително отслабените (повече от 10% от сечението) пръти да се усилят.

Разходна норма

В зависимост от техническите изисквания и характеристики на обекта.

Опаковка

Книжни чували със защитно фолио 30 кг.
В палет 42бр.-1260кг

Код на продукта

В 50

ТОРКРЕТ БЕТОН БОНД

ТОРКРЕТ БЕТОН БОНД

Фабрично произведена суха смес за възстановяване и заздравяване с категории...