Concrete and shotcrete

Shotcrete BOND

Shotcrete BOND

Фабрично произведена суха смес за възстановяване и заздравяване с категории 1,2 и 3. Торкрет бетон или още наричан пръскан бетон, може да обхваща както сухи, така и мокри процеси.

Клас по якост на натиск           С40/50
Клас по водонепропускливост               0,8
Клас по въздействие    ХС3,ХС4,XF3

Color - СИВ

Properties

Consumption

В зависимост от техническите изисквания и характеристики на обекта.

Package

Книжни чували със защитно фолио 30 кг.
В палет 42бр.-1260кг

Code

В 50

Shotcrete BOND

Shotcrete BOND

Фабрично произведена суха смес за възстановяване и заздравяване с категории...